Öppen föreläsning: Kunskap är en färskvara

Utbildning ger kunskap för livet, men hur behöver vi förhålla oss till kunskap för att verka för ett gott samhälle genom hela yrkeslivet? Fokus i denna föreläsning är på de krav som ställs på kunskap och ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård.

Presentatör: Anna Ehrenberg, legitimerad sjuksköterska, professor i omvårdnad och forskningsledare inom Hälsa & välfärd vid Högskolan Dalarna

Datum: 17 maj 2017
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun