Öppen föreläsning: Presidenter som hotar demokratin

I många länder finns ett folkligt stöd för starka presidenter. Presidenten förväntas vara en samlande kraft som kan sprida framtidstro där politisk stabilitet saknas. Samtidigt utgör starka presidenter ett påtagligt hot mot sköra demokratier. Med exempel från bland annat Ryssland, USA och Östeuropa presenterar jag forskning om hur presidentmakt och demokrati hänger ihop.

Presentatör: Thomas Sedelius, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna

Datum: 3 maj 2017 
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun