Öppen föreläsning: Skrivkonst och framsteg

Vilka samband finns mellan utbredningen av skrivkonsten och graden av framstegstänkande i ett samhälle? Är det bara i ett samhälle där det skrivna ordet och inte det muntliga framstår som kommunikativt förstahandsval som det kan finnas förutsättningar för kvalificerade framstegstankar?   

Presentatör: Bo G Jansson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna

Datum: 5 april 2017 
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun