Hälsa och Välfärd - Öppet seminarium om patientdelaktighet i vården- vilken betydelse har det?

Presentatör: Professor emerita Karin Wikblad Uppsala Universitet

Titel: Hälsa och Välfärd - Öppet seminarium om patientdelaktighet i vården- vilken betydelse har det?

Datum: 24 april 2017
Tid:13.00-15.00
Plats: Biblioteket, Campus Falun

Föreläsningen kommer att streamas. Länk till streamingen.