Höstterminen 2016 slutar

Höstterminen slutar den 15 januari (v. 2) 2017.