Vårterminen 2017 slutar

Vårterminen slutar den 4 juni (v. 22) 2017.