Vårterminen 2017 börjar

Vårterminen börjar den 16 januari (v. 3) 2017.