Akademisk högtid 2017

Fredag den 17 mars anordnade Högskolan Dalarna traditionsenligt akademisk högtid i Magasinet Falun. Under högtiden installerades nyblivna professorer vid Högskolan;  gästprofessorer och adjungerade professorer hälsades välkomna; hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov promoverades; och docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund uppmärksammades.

Högskolan delade ut ett samverkanspris samt alumnpris och Dalarnas Studentkår delade ut ett pedagogiskt pris.

Ceremonin inramades av tal och musik, följt av middag med dans för inbjudna gäster.