150 000 till projekt om ekonomisk trygghet

20 jun 2013 11:01
Christian Kullberg, professor och ämnesansvarig i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, har tilldelats 150 000 kronor från Kronofogden för forskningsprojektet Kön och skuld - Budget- och skuldrådgivares arbete med kvinnor och män med skuldproblematik.

Projektet är ett av tio som Kronofogden satsar på. De handlar bland annat om ungdomars överskuldsättning, skuldsaneringslagen och tvångsförsäljningar av bostadsrätter. Totalt har 1,5 miljoner kronor fördelats på olika lärosäten.

Insatsen är en del av en större satsning på forskning på temat ekonomisk trygghet som Kronofogden inlett i samarbete med Lunds universitet.

Publicerad