Projektet Musyq beviljas 3 000 000 kronor för utveckling av mätutrustning för utvärdering av symptom vid Parkinsons sjukdom

19 nov 2014 13:55
Forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna, Akademiska sjukhuset, Forskningsinstitut Acreo Swedish ICT, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Cenvigo och Sensidose har beviljats 3 000 000 kr av Vinnova.

Musyq syftar till att utveckla och kliniskt testa en prototyp för kvantifiering av motoriksymptom i hemmiljön hos patienter med Parkinsons sjukdom. Med täta intervaller beskrivs patientens hälsostatus och förbättringar eller försämringar av symptom kan uppfattas snabbare. Undersökningsresultaten kopplas till behandling för att underlätta läkemedelsdosering och ge en ökad symptomlindring och förbättra patientens vardag samt en kostnadseffektivisering för vården.

Projektet koordineras av Forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Publicerad