3 miljoner till projekt om nyföddas överlevnad

20 nov 2013 11:37
En forskargrupp ledd av Lars Wallin, professor vid Högskolan Dalarna, har beviljats drygt tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett projekt som ska undersöka hur överlevnaden bland nyfödda i låg- och medelinkomstländer kan ökas.

Ett tidigare projekt i en provins i Vietnam där samma intervention användes minskade dödligheten med 50 procent.

– Det finns enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan förebygga upp till 70 procent av den globala dödligheten under den första levnadsmånaden. Även om den medicinska kunskapen finns, finns det en enorm kunskapsbrist om hur kunskapen ska omsättas i praktiken, säger Lars Wallin.

Projektet Effekt av en faciliterad intervention i hälsosystemet för förbättrad överlevnad av nyfödda: en kluster-randomiserad studie i sex provinser i Vietnam, ska undersöka hur man inom hälso- och sjukvården kan arbeta för förbättrad överlevnad bland nyfödda barn. Vetenskapsrådet har genom U-forsk (stöd till svensk forskning med relevans för låg- och medelinkomstländer), beviljat 3 115 000 kronor till projektet.

Identifierar lokala problem

Det här är en fortsättning på ett nyligen avslutat projekt i Vietnam där forskare från Quang Ninh-provinsen och hälsoministeriet samarbetade med forskare från Sverige. Arbetet utfördes tillsammans med primärhälsovården, Vietnams nationella kvinnoorganisaton och lokala politiker. Grupper i varje kommun möttes en gång i månaden för att identifiera lokala problem kring hälsa och vård för gravida, födande kvinnor och de nyfödda barnen samt vägar att åtgärda de identifierade problemen. Efter tre års arbete hade dödligheten under den första levnadsmånaden minskat med 50 procent i de kommuner där den sk NeoKIP-metoden (Neonatal Knowledge Into Practice) användes jämfört med kontrollkommuner.

Satsningen utvidgas

Hälsoministeriet och det Pediatriska Institutet i Hanoi har uttryckt starkt intresse av en utvidgning av denna satsning. Det nu planerade projektet ska implementeras i sex provinser med hög dödlighet för nyfödda och kommer att pågå i 18 månader.

Det finns inga tidigare forskningsrapporter med positiva resultat av en storskalig insats av detta slag.

Projektet beviljades medel i hård konkurrens. Av 371 behandlade ansökningar beviljades 40. Totalt fördelar Vetenskapsrådet drygt 136 miljoner kronor mellan 2014–2017 till de beviljade projekten.

Publicerad