Samordnare från landets sjuksköterskeprogram samlades för konferens

13 maj 2015 15:53
Under två dagar i maj samlades ett 30-tal samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom landets sjuksköterskeprogram.

Konferensen innehöll varierande inslag och olika representanter inom ämnet Omvårdnad medverkade med presentationer. 

Ett återkommande inslag under de båda dagarna var workshops och diskussioner om aktuella ämnen.

Publicerad