3,1 miljoner kronor till forskning om besöksnäringen

21 mar 2016 11:58
Region Dalarna har beviljat Högskolan Dalarna 3,1 miljoner kronor för etablering av centrum för forskning och kunskapsväxling om besöksnäringen i länet.

Besöksnäringen är en av Dalarnas basnäringar och är en viktig arbetsmarknad, inte minst för unga, utlandsfödda och kvinnor. Samtidigt domineras branschen av småföretag och entreprenören är ofta en mångsysslare med små resurser till forskning och utveckling.

Ett forskningscentrum ska utveckla näringens kompetens och innovationsförmåga för att stärka branschen och på sikt bidra till ökad omsättning och fler arbetstillfällen.

Projektet är treårigt med en totalbudget på drygt 10 miljoner kronor. Stödet är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan. 

Källa: Region Dalarna

Publicerad