Nyheter

Arbetsvetenskap i samverkan

6-7 mars deltog 25 personer från Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Borås, Malmö Högskolan, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska Högskolan när Högskolan Dalarna stod värd för ämneskonferensen i arbetsvetenskap.

Forskning som bidrar till kunskapsutveckling

Omhändertagande i vården handlar till stor del om kommunikation och bemötande. Med ena foten kvar i den praktiska verksamheten på Falu lasarett har Camilla Udo fått möjlighet att bidra till kunskapsutveckling och samverkan mellan Högskolan och Landstinget

Professionellt bemötande i hetsiga situationer

I takt med den stora flyktingströmmen har trycket på boenden för ensamkommande flyktingbarn ökat enormt. Tack vare den uppdragsutbildning för boendepersonal som Högskolan nu genomför ges kunskap och verktyg för att bättre rusta personalen i sitt bemötande

Det som skrämmer mest är oförutsägbarheten

Ett panelsamtal med titeln ”Terror och rädsla” lockade under tisdagen besökare till Högskolans bibliotek för att under ledning av Tomas Axelsson diskutera hur vi ska kunna förstå terrorhandlingar och hur rädsla påverkar våra handlingar

Fullspäckad skolutvecklingsdag under höstlovet

Den 27 oktober arrangerade Högskolan Dalarna för andra året i rad Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge. Ett populärt evenemang som i år lockade över 700 deltagare, främst lärare och övrig skolpersonal från länets skolor.

Besök vid partneruniversitet i Kina och Taiwan

I juni besökte personal från Högskolan Dalarna partneruniversiteten Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE), Nanchang och Guangxi Normal University i Guilin, Kina samt Wenzao Ursuline University of Language, Taiwan.

Utbildningen matchade vårt behov perfekt

Företaget Adventum Vård AB har vid flera tillfällen köpt utbildningar av Högskolan Dalarna, specialanpassade efter just sina behov. – Ett utmärkt sätt att höja kompetensen hos vår personal, säger HR-ansvarig Patrik Bergström

Drönare från Kanada spanade in Gagnef

Under den här veckan är representanter från Lakehead university i Kanada på besök hos Högskolan i Dalarna för att bland annat visa upp sina drönare och diskutera ett samarbete med sina svenska kollegor.

Samverkan för mottagande och etablering av flyktingar

– Vi måste samverka kring mottagande och etablering av de flyktingar som kommer till Dalarna. Dalarna ska vara en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans, säger landshövding Maria Norrfalk till Dalarnas tidningar.

Årets alumn utsedd

Många av de studenter som har läst vid Högskolan Dalarna gör betydande insatser för samverkan mellan Högskolan och samhället.

Studentmedarbetare rekryterar välkomstvärdar

Högskolan Dalarna driver sedan år 2013 projektet ”Studentmedarbetare Dalarna”. Falun kommun som är en av arbetsgivarna har under hösten med hjälp av studenter från Personal och arbetslivsprogrammet rekryterat välkomstvärdar till Skid-VM.

DT: Lorensberga blir ny partnerskola

För att förbättra kvalitén i lärarutbildningen koncentreras den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) från och med i höst till särskilt utvalda partnerskolor. Lorensberga är en av de skolor som nu har valts ut av Högskolan Dalarna.