Nyheter

Studenter utformar lärandet i framtiden

Stora frågor om vilka vägar lärandet tar i framtiden rådde ingen brist på när konferensen om nästa generations lärande avslutades efter två dagar av föreläsningar och workshops. Flera röster menade att utvecklingen måste utgå från studenternas behov.

Tolv nya projekt inom NGL-programmet

NGL-programmet (Nästa generations lärande) vid Högskolan Dalarna har beviljat medel till 12 nya lärarledda projekt, som under 2014 tittar närmare på utvecklingsmöjligheter i undervisningen med stöd av NGL.