Nyheter

Ett bra tillfälle att fira!

Högskolans bibliotek på campus Borlänge har under en tid byggts om för att bättre passa studenternas önskemål. Med fler ytor för studier och en öppen och ljus planlösning har man lyckats väl med projektet.

Nyckeln till biblioteket överlämnad

Nu sätter inflyttningen i det nya högskolebiblioteket igång på allvar. På torsdagen överlämnades nyckeln till biblioteket vid en ceremoni i den snart färdiga byggnaden. 15 maj sker den officiella invigningen, men redan 17 mars öppnar verksamheten.