Nyheter

Naturvetenskapslärare på biennal i Falun

I dagarna två besöks Högskolan Dalarna av runt 180 naturvetenskapslärare i årskurs F-9 från hela landet. Det är den så kallade NO-biennalen 2015 som pågår på initiativ av tre nationella resurscentra inom fysik, biologi, kemi och bioteknik.

”Connecting for Health” 8-9 oktober 2014

Dala Sports Academy vid Högskolan Dalarna bjuder in företag, idrottsrörelse, offentlig sektor och akademi till en konferens i Falun. Connecting for Health ska bidra till samverkan och ge möjligheter till att nya innovationer skapas inom idrott och hälsa.

Studenter utformar lärandet i framtiden

Stora frågor om vilka vägar lärandet tar i framtiden rådde ingen brist på när konferensen om nästa generations lärande avslutades efter två dagar av föreläsningar och workshops. Flera röster menade att utvecklingen måste utgå från studenternas behov.

"Det finnes bare muligheter"

Tillsammans med nätverket för kommunala lärcenter, NITUS, arrangerade Högskolan Dalarna konferensen "Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande" i två dagar.

Internationell konferens om ryska utopier

Avdelningen för ryska vid Högskolan Dalarna har tillsammans med Centrum för Rysslandstudier vid Uppsala universitet genomfört konferensen Contemporary Russian Utopianism: Geopolitica and Idenitity den 19-20 september.