Nyheter

Putin ett hot mot demokratin menar dalaforskare

– Medborgarna väljer en stark president, och de kanske väljer också att stärka den makten ytterligare. Vad som händer då är att länderna går i en auktoritär riktning och det blir ännu mindre utrymme för opposition, säger Thomas Sedelius.

Mer kompakta städer ger mindre utsläpp

Doktorand Xiaoyun Zhao disputerade i microdataanalys med sin avhandling ”Government vs Market in Sustainable Residential Development?”. Det är en forskningsanalys över bilresande och utsläpp av koldioxid i förhållande till bostadens läge.

Bästa forskningspresentationen korad

Kan man beskriva sin forskning på bara tre minuter? Det var i alla fall vad 17 doktorander vid Högskolan Dalarna gav sig i kast med vid dagens tävling Bästa Forskningspresentationen.

Impact – från kunskap till praktisk tillämpning

Det blir allt vanligare att de som finansierar forskning redan på förhand vill veta vilka effekterna kan bli. Man kräver ofta en beskrivning av potentiella resultat och en plan för hur man som forskare arbetar kring att optimera forskningseffekterna.

Doktorsavhandling belönas med Westinska priset

Solveig Malmsten vid Högskolan Dalarna har belönats med Westinska priset på 40 000 kronor av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala för sin doktorsavhandling "Dativ i modern färöiska: en fallstudie i grammatisk förändring".

Den fysiska miljöns kvalitet inom äldreboendet

Medvetenhet om miljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande har ökat världen över och vårdmiljöforskning har väckt ett allt större intresse under senare år inom olika områden som vård och arkitektur.

Fysisk träning för barn

Lördagen den 3 december medverkade professor Michail Tonkonogi vid Högskolan Dalarna i Finlands radio YLE kring fysisk träning för barn.

Sveriges mörka slavhandelshistoria lyfts fram ur dunklet

Holger Weiss, gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna och professor i allmän historia vid Åbo Akademi i Finland har nyligen gett ut boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847.

Vilket blir priset när konsumenter får styra?

Få branscher är så prispressade som dagligvaruhandeln. Allt för många konsumenter vill betala så lite som möjligt för livsmedel och vi kan se en trend med nedåtgående priser. Vad blir följden av att priser hamnar under marginalkostnaden?

Buu! Därför skräms vi av döden

I en Sifo-undersökning från 2012 svarade 21 procent att de trodde att människor kan gå igen. Lika många svarade att de själva hade upplevt, sett, varit i kontakt med eller haft en förnimmelse av en person som är död.

Forskning som bidrar till kunskapsutveckling

Omhändertagande i vården handlar till stor del om kommunikation och bemötande. Med ena foten kvar i den praktiska verksamheten på Falu lasarett har Camilla Udo fått möjlighet att bidra till kunskapsutveckling och samverkan mellan Högskolan och Landstinget

Glöm inte alfabetet i matten

Det matematiska språket är berikat med ord, bilder, färger och symboler. Men mattelärare behöver vässa sina kunskaper om skrivandets roll i sin bedömning av eleven.

Tervetuloa kouluun*

Vikten av att bevara nationella minoritetsspråk och stärka den kulturella identiteten hos elever från minoritetsgrupper har gjort det enklare för barn och ungdomar att läsa dessa i skolan

Forskarfredag lockade ungdomar från hela Dalarna

- Det är jättekul att få presentera sitt arbete för gymnasieelever och allmänheten. Jag vill visa att en forskare inte behöver vara någon nördig typ, utan vem som helst som är nyfiken kan bli forskare, säger Mikael Olsson, professor vid Högskolan Dalarna.

Män måste våga prata om känslor

För att bryta samhällets normer om hur män ska vara så måste männen våga prata om känslor. Det menar forskaren Peter Jansson vid Högskolan Dalarna som håller en föreläsning i ämnet.

Ny forskarskola för lärare

Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna har i samarbete med Umeå universitet startat en forskarskola. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion".

Disputation om historias återskapande

Hur historia presenteras i läroböcker och hur lärare väljer att förmedla ämnet till sina elever är i korta drag innehållet i Robert Thorps doktorsavhandling ”Uses of History in History Education”, med vilken han disputerade under fredagen.

Resurslärare tar över stödet

Två av tre som arbetar med särskilt stöd är resurslärare, ibland utan lärarutbildning. Forskaren Gunilla Lindqvist vid Högskolan Dalarna är förvånad över att denna anonyma yrkesgrupp får ta nästan hela spelplanen.

Träning bästa kuren mot stress

- Vilken träningsform du väljer spelar ingen roll. Det viktiga är att du tränar både kondition och styrketräning, säger Michail Tonkonogi, professor vid Högskolan Dalarna till P4 Dalarna.

Ökad kunskap om förändring ger bättre vård

Att ändra ett gammalt beteende kan vara svårt och kräver ofta ett systematiskt långsiktigt arbete. Nu visar forskning att förändrade beteenden inom vården leder till kortar vårdköer, mindre smärta och mer nöjda patienter.

Turism ger landsbygden positiv självbild

Under fredagen disputerade Peter Möller med sin avhandling "Young adults in rural tourism areas" inför ett i stort sett fullsatt auditorium. Avhandlingens innehåll, hur en turismdominerad ort påverkar vuxenblivandet, är särskilt intressant för Dalarna.

Det finns kraft i hoppet om fred

Kan det äntligen bli fred i Colombia, efter 60 år av krig och konflikter? Liam Girmarland, själv flykting från Colombia, berättade under en öppen föreläsning om den fredsprocess som nu inletts mellan regeringen och FARC-gerillan.

Uppväxter i kontroversiella minoritetsreligioner

I Sverige finns det en mängd små religiösa rörelser, mer eller mindre välkända. Hur är det att som barn växa upp i en minoritetsreligion? Det är en fråga som Liselotte Frisk intresserar sig för i sitt senaste forskningsprojekt.

Haikuexpert utanför versramarna

17 stavelser på tre rader blir en haiku. Eller? – Nej, säger Herbert Jonsson, doktor på versmåttet och universitetslektor i japanska vid Högskolan Dalarna.

Välj rätt fartstrategi i Vasaloppet

Kvinnor är bättre än män att hålla en jämn fartstrategi under Vasaloppet visar en ny forskningsstudie gjord av Magnus Carlsson, Hannes Assarsson (student) och Tomas Carlsson vid Högskolan Dalarna.

”Ta vara på flyktingars kompetens”

Se människors behov och ta vara på deras kompetens. Fatumo Osmans lösning på hur hälso- och sjukvården ska nå ut till utlandsfödda är högst aktuell med så många människor på flykt.

Forskarskolan Reesbe samlas i Falun

3- 4 november sker företagsforskarskolan Reesbes höstmöte i Falun. Doktorander, handledare och företagsmentorer samlas för två dagar med föredrag av inbjudna föreläsare, studiebesök på Falu Energi & Vatten och forskningspresentationer av doktoranderna.

Högskolan i Bergen på besök

Representanter från Högskolan i Bergen besökte under veckan forskningscentrat KIPS (Kunskapsimplementering och patientsäkerhet) inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.

”Inga jobb på en död planet”

Hur kan vi utveckla det globala lärandet och utbildningarna genom ett hållbart perspektiv? Under parollen ”There are no jobs on a dead planet”, höll den nederländska professorn Arjen E.J Wals en öppen föreläsning i Högskolan Dalarnas bibliotek på tisdagen

Viadukten höll och därmed pasta

Under veckan har unga snillen växt så det knakat på Vassbos klassiska odlingsmark utanför Borlänge. Bland annat konstruerade två forskningsgrupper från Falu Frigymnasium varsin bro av pasta. En annan grupp tog upp kampen mot trilskande motorsågskedjor.

Artikel tilldelas pris

Under måndagen tilldelades Gunn Nyberg och Håkan Larsson vid Högskolan Dalarna pris för årets bästa artikel i tidskriften Physical Education and Sport Pedagogy.

Litet språk ger nyckel till stora frågor

Lördagen den 5 september 2015 kl 10.15 disputerar Solveig Malmsten med avhandlingen ” Dativ i modern färöiska: en fallstudie i grammatisk förändring” i Ihresalen, Engelska parken, Uppsala universitet.

Vad krävs för att bli en vinnare i längden?

De senaste årtiondena har längdskidåkningen genomgått ett antal förändringar med införandet av t.ex. fristil, sprinttävlingar, masstarter och skiathlon samtidigt som teknologiska framsteg medfört att skidutrustning och spårpreparering förbättrats.

Kungen av Wikipedia

Charles Darwin hade nog tyckt att Sverker Johanssons forskning hade varit intressant, och inte minst hans gärning på nätet. Hittills har han lagt in 3,6 miljoner artiklar om världens djurarter på Wikipedia, och fler ska det bli.

Barnmorskor räddar livet på kvinnor i Uganda.

Osäkra aborter är en av de fem vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i fertil ålder. Ökad utbildning för barnmorskor i Uganda ger effekt och resultat – Resultatet av svensk forskning publiceras i tidskriften The Lancet.

Högskolan Dalarna trotsade solförmörkelsen

Solförmörkelsen som var över Sverige under fredag missades av de flesta då vädret var mulet över i stort sett hela Sverige. Men trots detta märktes det att det var solförmörkelse och att himlen blev mörkare mellan kl 10-12 då solförmörkelsen varade.

Språk och interaktion i asynkrona diskussioner

Fredagen den 6 februari 2015 kl 13.15 disputerar Julie Skogs doktorand i engelska med avhandlingen ”Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses” i Fryxellsalen, 1B 306 på Karlstads universitet.

Xiaoyun erhöll licentiattitel för GPS-forskning

Onsdagen den 21 januari lade Xiaoyun Zhao fram sin licentiatavhandling för opponering vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hon har i sin forskning utvärderat GPS-baserade trafikdata och dess användning för människors rörlighet i vägnätet.

Hög kvalitet under vårddagen

Den 14 januari hölls FoU-Marknad på Högskolan Dalarna i Falun. Det är en kompetensutvecklingsdag som vårdutbildningarna på Högskolan har arrangerat sedan 2006 och brukar gå av stapeln i januari varje år – sista terminsveckan.

Forskning som ska ge säkrare trafik

Hur ska blinkande hastighetsskyltar bli som mest effektiva och öka trafiksäkerheten? Jo, genom att inte blinka för dem som bara kör lite för fort. Det har Diala Jomaa kommit fram till i sin forskning.

Så går det till att forska

För att vara behörig till forskarutbildning behöver man läsa minst fyra år på högskolan och ha en magisterexamen. Därefter får studenten söka en fyra år lång forskarutbildning eller doktorandutbildning som det också kallas.

Högskolan är som mitt hem nu

Det roligaste med forskning är att åstadkomma något själv, att upptäcka saker som inte står i böckerna, tycker Diala Jooma – Man kan faktiskt ändra verkligheten, säger hon.

Vikten av barns tidiga ordförrådsutveckling

I avhandlingen ”Children’s vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills” har Christine Cox Eriksson utforskat den tidiga ordförrådsutvecklingen hos flera hundra svenska barn i åldrarna 12–30 mån

Forskning om dynamiska vägskyltar

Ett trettiotal åhörare hade samlats på Tenoren i Borlänge för att bevittna när Diala Jomaa, forskare inom mikrodataanalys, försvarade sin licentiatuppsats. Det är andra gången i historien som Högskolan Dalarna genomför ett licentiatseminarium.

Vad händer med dialogen?

Vad händer med dialogen då fler barn ansluter till en redan pågående dialog? Det är en av frågorna Maria Fredriksson Sjöberg ställer i sin licentiatuppsats ”Vad händer med dialogen? En studie av dialo-gisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan”

Hans Kellners forskning gynnar Sandvik

Forskarskolan ska medverka till att stålindustrin klarar den allt hårdare konkurrensen. – Jag kollar ståltillverkningen på Sandvik. Det är ett roligt projekt, säger Hans Kellner, en av doktoranderna som har sin bas i Sandbacka Park i Sandviken.

Boksläpp om hur filmer påverkar oss

Hur påverkas vi av de filmer vi ser? Hur berörs vi och varför? Om det föreläste Tomas Axelson i biblioteket på Campus Falun på onsdagen, i samband med att hans bok på samma tema släpptes.

Lyckad forskningsresa till Svalbard

Hur går det när ryssar och norrmän ska samsas på en ögrupp i Arktis för att samtidigt bryta kol och bedriva turism? Det ville forskaren Albina Pashkevich ta reda på under sin resa till Svalbard.

Hur man använder språket viktigare än hur mycket

När undervisningsmiljön krävde att eleverna skulle hålla sig till engelska gynnade det varken ämnesförståelsen eller språkutvecklingen. När de tilläts växla mellan svenska och engelska blev de mer självsäkra och konsekventa i sin användning av engelska.

Hon sätter ord på tyst kroppskunskap

Gunn Nyberg, doktorand i utbildningsvetenskap på Högskolan Dalarna, disputerar på Stockholms Universitet den 9 maj på en avhandling om att medvetandegöra tyst kunskap om kroppsrörelser.

Studenter utformar lärandet i framtiden

Stora frågor om vilka vägar lärandet tar i framtiden rådde ingen brist på när konferensen om nästa generations lärande avslutades efter två dagar av föreläsningar och workshops. Flera röster menade att utvecklingen måste utgå från studenternas behov.

Gymnasister blir forskare för en vecka

Hur får man en snytbagge att låta bli nyplanterad skog? Kan kardemumma påverka bakterietillväxt? Det är några av frågorna som den här veckan ställs i Högskolan Dalarnas lokaler i Vassbo, där gymnasieelever får prova på livet som forskare.

Satsning på forskning för ett bättre åldrande

Högskolan Dalarna, Chalmers och Sahlgrenska Akademin ska samarbeta i ett projekt med forskning inom vårdvetenskap, arkitektur och sociologi. Syftet är att skapa en forskarmiljö som kan möta krav på bättre äldreboenden och arbetsmiljö för vårdpersonal.

3 miljoner till projekt om nyföddas överlevnad

En forskargrupp ledd av Lars Wallin, professor vid Högskolan Dalarna, har beviljats drygt tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett projekt som ska undersöka hur överlevnaden bland nyfödda i låg- och medelinkomstländer kan ökas.

Doktorander tränar på snabba presentationer

Under onsdagen anordnades för andra året en doktorand- och handledardag vid Högskolan Dalarna. Dagen är en chans för personal vid Högskolan att ta del av den forskning som bedrivs och för doktoranderna att träna på att presentera sin forskning.

Seminarium om Ikea-effekten

Vad kommer Ikeas öppnande att betyda för handeln i Borlänge? Den och många andra frågor kom ett hundratal inbjudna för att få svar på när Högskolan Dalarna tillsammans med Region Dalarna och Borlänge kommun på tisdagen anordnade ett lunchseminarium.

SLU på besök

Representanter från Skogsmästarskolan vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, besöker torsdag 22 augusti Högskolan Dalarna för att diskutera forskning och utbildning.

150 000 till projekt om ekonomisk trygghet

Christian Kullberg, professor och ämnesansvarig i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, har tilldelats 150 000 kronor från Kronofogden för forskningsprojektet Kön och skuld - Budget- och skuldrådgivares arbete med kvinnor och män med skuldproblematik.

En heldag med stål i fokus

Vid en heldag på Haganäs presenterades nyligen nio av de forskningsprojekt som pågår inom Stålindustrins forskarskola. Doktorandprojektens presentationer gav olika infallsvinklar på stålforskning.