Akupunktur som smärtlindring under förlossning

24 apr 2015 08:00
Linda Vixner disputerar den 24 april på Karolinska Institutet med en studie om akupunktur som smärtlindring under förlossning.

Studien har genomförts i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Högskolan i Skövde, Landstinget Dalarna, Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet.

Akupunktur med enbart manuell stimulering används i dag på alla svenska förlossningsavdelningar trots att tidigare forskning inte kunnat ge några tydliga svar på om akupunktur verkligen kan påverka den starka förlossningssmärtan. Manuell stimulering innebär att nålarna skruvas fram och tillbaka och stimulerar till frisättning av kroppsegna opioider, exempelvis endorfin. En fråga som uppkommit är om man ökar dosen av akupunkturbehandlingen skulle det då ha bättre effekt på förlossningssmärtan? Det finns olika sätt att öka dosen, bland annat genom att använda fler nålar eller genom att stimulera dem mer genom att koppla nålarna till elektroder och stimulera dem med el.

– Vi ville undersöka om man genom att stimulera både manuellt och med el skulle kunna öka effekten av akupunkturbehandlingen, och därmed få en bättre smärtlindring säger Linda Vixner.

Forskarna lottade 303 kvinnor som skulle föda sitt första barn till tre olika grupper. En grupp fick akupunktur med manuell stimulering, en grupp som fick akupunktur med både manuell och elektrisk stimulering och den sista gruppen fick standardbehandling. Under förlossningens gång fick kvinnorna skatta hur ont de hade med jämna mellanrum och dessutom undersöktes också hur mycket annan smärtlindring kvinnorna använde efter akupunkturbehandlingen. Dagen efter förlossningen fick kvinnorna svara på frågor om sina upplevelser av förlossningen, smärtlindringen och stödet från barnmorskan. Två månader efter förlossningen följdes kvinnorna upp där dessutom tillfrågades om hur de mindes sin förlossningssmärta och hur de upplevde sin förlossning.

– Vi hittade inga skillnader mellan grupperna när de fick skatta sin förlossningssmärta, vare sig under själva förlossningen eller två månader senare. Det verkar som att akupunktur inte kan påverka den starka smärtintensiteten på ett bättre sätt än standardbehandling säger Linda.

Däremot fanns skillnader i användandet av annan smärtlindring. Andelen som fick ryggbedövning i standardbehandlingsgruppen var 50% fler än i gruppen som fick akupunktur med både manuell och elektrisk stimulering (46% resp. 70%).

– Ryggbedövning är till viss del ett problematiskt mått då det inte enbart beror på kvinnan smärta utan på andra saker som barnmorskans påverkan och kulturen på avdelningen. Vi oroade oss lite för att kvinnorna med kombinationen manuell och elektrisk stimulering inte fått den smärtlindring som de egentligen behövde. Men det visade sig att de var lika nöjda med både den smärtlindring de fått och med stödet från barnmorskan som de övriga, både dagen efter förlossningen och när vi följde upp dem två månader senare. En förklaring till detta skulle kunna vara att kvinnorna som fick akupunktur med både manuell och elektrisk stimulering klarade av att hantera förlossningssmärtan bättre säger Linda.

– Den här avhandlingen visar att akupunktur inte kan påverka den starka smärtintensiteten på ett bättre sätt än standardbehandling men att akupunktur med kombinationen av manuell och elektrisk stimulering skulle kunna göra att kvinnorna klarar att hantera förlossningssmärtan bättre avslutar Linda.

Publicerad