Allmänheten erbjuds öppna föreläsningar för att öka kunskapen i flyktingfrågor

02 sep 2016 08:00
För många av oss som pratar med eller om flyktingar och andra migranter är brist på kunskap ett problem. Verkligheten kring migrationen är komplex och omfattar många olika kunskapsområden – som alla på olika sätt påverkar varandra.

Högskolan Dalarna har därför samlat sina lärare och forskare kring området migration och mottagande för att erbjuda offentliga föreläsningar dit allmänheten är hjärtligt välkomna

- Vi erbjuder inga lösningar eller enkla förklaringar. Men vi vill på detta sätt bidra till en bättre förståelse för olika perspektiv på frågor om migration och mottagande. Vi bjuder därför in alla till öppna föreläsningar i vårt nya högskolebibliotek i Falun. Det blir en föreläsning varannan vecka om allt från migrationsströmmar genom hela mänsklighetens historia till etik, kulturmöten och hälsoaspekter, säger Andrew Casson vicerektor vid Högskolan Dalarna. 

- Tanken är att fördjupa vår kunskap genom att låta en rad olika forskares perspektiv belysa varandra – religionsvetare sociologer, etiker, historiker, kulturgeografer, språkvetare och vårdvetare, bland andra, säger Stina Jeffner, som är sociolog och kursansvarig för den kurs som också bygger på föreläsningsserien.

Genom sina utbildningar och sin forskning försöker Högskolan Dalarna arbeta med att främja ett gott samhälle, ett samhälle som i grunden bygger på alla människors lika värde. 

- Vi vill bidra till en bättre förståelse av hur Dalarnas framtid hänger samman med världens framtid. Vi vill också att Högskolan Dalarna ska vara en öppen mötesplats för en levande diskussion om vad som utgör ett gott samhälle, fortsätter Andrew.

Följande öppna föreläsningar erbjuds, samtliga i Högskolebiblioteket på Lugnetområdet i Falun:

Tisdag 6/9 kl 16.00 – 17.30

Migration geografiskt och historiskt – det stora och långa perspektivet! Hanna Hodacs, filosofie doktor i historia                           

Tisdag 20/9 kl 16.00 – 17.30

Vilka är det etiska grunderna för rätten till asyl och på vilka grunder skulle man kunna legitimera ett nekande till asyl? Michael Toivio, religionsvetare

Tisdag 4/10 kl 16.00 – 17.30

Hur reagerar världen, Europa och Sverige på de senaste årens flyktingströmmar? Anna Parkhouse filosofie doktor i statsvetenskap

Tisdag 18/10 kl 16.00 – 17.30

Vad händer när kulturer möts? - gemenskap, identitet och främlingskap. Jonas Stier, professor i interkulturella studier

Tisdag 1/11 kl 16.00 – 17.30

Etnicitet och etnocentrism - ett kritiskt perspektiv.  Sverre Wide, docent i sociologi.

Tisdag 15/11 kl 16.00 – 17.30

Föreställningar om det mångkulturella samhället – religiös och sekulär identitet. Tomas Axelsson, docent i religionsvetenskap                                  

Tisdag 29/11 kl 16.00 – 17.30

Vad händer vid ett språkmöte? - språk och identitet i det flerspråkiga samhället. Åsa Wedin, docent i svenska som andraspråk

Fredag 9/12 kl 16.00 – 17.30

Hur påverkar migration och flykt människors hälsa och vad händer i vårdmöten över kulturgränser? Fatumo Osman, doktorand i omvårdnad och Kerstin Erlandsson, docent i omvårdnad samt Ulrica Byrskog filosofie doktor i omvårdnad

Föreläsningarna ingår även i kursen ”Migration och mottagande – perspektiv på en komplex verklighet” som går på kvartsfart under hösten. Kursen riktas mot dem som på olika sätt arbetar med mottagande av flyktingar professionellt eller frivilligt men även mot dem som genom sitt engagemang vill bidra till den offentliga debatten med en fördjupad kunskap. 

Publicerad