Allt fler tar examen vid Högskolan Dalarna

03 jun 2016 08:25
Under 2015 tog 1 274 studerande ut examen vid Högskolan Dalarna. Det är en ökning med elva procent jämfört med 2010. Samtidigt har andelen examinerade som är 35 år och äldre ökat. Det visar en ny sammanställning av statistik från UKÄ.

Under fredagen genomför Högskolan Dalarna en avslutningsceremoni för alla som avslutar sina studier vid ett utbildningsprogram. Hur många som sammantaget tar examen i år sammanställs först i början av nästa år. Under 2015 tog 1 274 studerande ut examen vid Högskolan Dalarna. Det visar en ny sammanställning som bygger på statistik från UKÄ. Det är en ökning med elva procent jämfört med 2010.

– En akademisk utbildning stärker både studenten själv och samhället. Därför är det viktigt att fler får möjlighet att studera och kan ta del av forskningsresultat, säger rektor Marita Hilliges.

Andelen kvinnor bland de examinerade på Högskolan Dalarna har under lång tid varit hög. Under 2015 var andelen kvinnor 69 procent. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med år 2000.

– Överrepresentationen, av kvinnor bland dem som tar examen, beror på att kvinnor i högre grad än män deltar i och fullföljer högskolestudier. Detta är inte något som är unikt för Högskolan Dalarna utan så ser det även ut i resten av riket, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.  

De flesta som tar examen vid Högskolan Dalarna är 25-34 år. 2015 tillhörde 45 procent den åldersgruppen medan 16 procent var yngre än 25 år. Den åldersgrupp som ökat sin andel mest bland de examinerade är de som är 35 år och uppåt. Deras andel har ökat från 21 procent år 2000 till 39 procent 2015.

– Förklaringen till att allt fler lite äldre studenter tar ut examen beror sannolikt på att Högskolans utbud av nätbaserade utbildningar har ökat. Detta gör det möjligt för fler som jobbar och har småbarn att studera, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

Publicerad