Allt fler vill bli sjuksköterskor - en tiondel antas

13 aug 2015 09:34
Varje år söker i snitt 2300 personer in till sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna. En dryg tiondel antas. Av dem rekryteras mellan 60 och 70 till landstinget Dalarna varje år.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna är en av högskolans mest populära utbildningar. Samtidigt skriker Dalarnas län efter sjuksköterskor. 

– Sjuksköterskeutbildningen är vår enskilt största utbildning här på Högskolan Dalarna och den har ökat de senaste åren. Staten vill att vi ska utöka antalet platser, och det har vi också gjort. Vi har öronmärkta pengar för sjuksköterskeprogrammet, säger Stina Jeffner, akademichef vid Högskolan Dalarna.

Läs mer på dt.se 

Publicerad