Årets tekniklärare använder mentometer i undervisningen

05 dec 2013 17:51
Jonn Are Myhren, lärare i byggteknik vid Högskolan Dalarna, valdes häromveckan till Årets tekniklärare vid den årliga Tomasmässan. Jonn Are använder mentometerknappar i undervisningen – ett nytt sätt att engagera studenterna och öka interaktiviteten.

Jonn Are Myhren
Det ska vara roligt att lära sig saker menar Jonn Are Myhren, som gärna gör studiebesök, ordnar roliga laborationer och frågesporter med sina studenter. "Det behöver inte vara mindre seriöst för att det är roligt", säger han.

– Det är mycket kul och väldigt överraskande att få priset, säger Jonn Are Myhren, som bara jobbat i två år som lärare i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Hans filosofi är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för bra lärande och att ha roligt i undervisningen. Användandet av mentometerknappar började han med nästan direkt efter att ha inspirerats av ett projekt inom NGL (Nästa generations lärande), där tekniken utvärderades. Nu använder han den permanent.

Alla engageras

Det hela går ut på att läraren håller exempelvis en genomgång. Efter genomgången får studenterna svara anonymt på en kontrollfråga med flera svarsalternativ med hjälp av mentometerknappar. Både läraren och studenterna får direkt se svarsfördelningen på en skärm. Tekniken gör att alla engageras, det blir uppenbart hur väl studenterna hänger med och läraren kan anpassa den fortsatta föreläsningen efter svaren.

– Det ger bättre kvalitet på lärandet, säger Jonn Are Myhren, som nu ska delta i ett annat NGL-projekt där lärare delar med sig av sina erfarenheter av olika pedagogiska metoder.

"Gränsöverskridande arbete"

Priset Årets tekniklärare tilldelas en lärare inom Akademin Industri och samhälle vid Högskolan Dalarna som utmärkt sig i sitt sätt att förmedla kunskap och skapa intresse. Ljungbergsfonden har delat ut priset i många år tillsammans med Ingeniörsklubben i Falun-Borlänge. Motiveringen för årets utnämnande lyder:

Jonn Are är genom sitt gränsöverskridande arbete inom energi- och byggteknik, nätbaserad- och campusundervisning samt inom forskning och undervisning en uppskattad lärare och kollega. Med ingredienser som ett stort engagemang, kreativa undervisningsformer samt en tillämpad forskningsanknytning i sin undervisning har Jonn Are skapat ett aktivt deltagande och stort intresse hos sina studenter.

Publicerad