Att samtala i språkundervisning på distans

18 sep 2015 08:30
Hur kan man studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik? Hur används språket och andra resurser i det ”virtuella rummet”?

Det är några av frågor Giulia Messina Dahlberg ställer i sin avhandling ” ”Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom”. 

Att samtala ”på distans” i en utbildningssituation betyder att lära sig att navigera i ett rum där det visuella språket är obefintligt och det verbala språket blir viktigt. I en situation där man vill prestera och där innehåll ska behandlas och förmedlas så kan samtalet ta former som blir mycket annorlunda mot samtalet i ett vanligt klassrum. Det ställs andra krav och de normerna som man tar för givet i ett “vanligt” samtal, blir annorlunda när man inte har visuell kontakt med de andra. Här blir en tydlig organisation och skapande av tid och rum helt centrala, och allt sker via verbala uttryck.

Giulias har i sin avhandling fokuserat på en grupp studenter som under ett och ett halvt år studerade italienska på distans. Studenterna ”träffades” varje vecka i en videokonferens där också seminarierna ägde rum. Seminarierna spelades in för att skapa en tydligare förståelse av interaktionen som sker på distans och för att belysa de lärandeprocesserna som träder fram under samtalet. Ordet languaging, språkande som finns i titeln handlar just om denna teoretiska utgångspunkt: att språket är ett resultat av kommunikation alltså den 'blir till' i samtalet mellan människor.

I avhandlingen framgår att studenterna och lärarna använder sig av olika resurser och olika medier i den virtuella miljön för att föra samtal. Både muntlig och skriftlig kommunikation sker samtidigt, vilket ger möjligheten att få sin röst hörd på flera sätt men också en risk för att ”tappa tråden” eller förlora fokus i samtalet.

Samtalet och studenternas sätt att relatera till varandra påverkas även av att de ”fysiskt” befinner sig på olika platser i världen. Dialogen kan ta spännande vändning men också fokus från det kursrelaterade innehållet med samtal kring varandras situation såsom var de är, vad de gör etc. Studenterna visar tydligt på en identitet som ”distansstudent” som är mobil och reser eller har rest mycket, har tillgång till andra språk som även kommer upp och används i samtalet.

Distansutbildning och den öppenhet som det ”virtuella rummet” tillåter kan ses som en möjlighet för vissa men som ett hinder för andra.

Distansutbildning eller online baserad utbildning blir alltmer vanlig inom högre utbildning och i skola. Denna avhandling är en utgångspunkt för vidare reflektioner kring platsen av samtalet på distans, hur man kan lära sig ett språk utan att dela samma rum och där just flexibiliteten i tid och rum möjliggör för skolor att erbjuda kurser som inte hade kunnat erbjudas på annat sätt än distans.

Måndagen den 21 september 2015 kl 13.10 disputerar Giulia Messina Dahlberg med avhandlingen ”Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom” på Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 6, Campus Falun.

Publicerad