Avhandling kan leda till minskade utsläpp

14 dec 2015 16:08
Måndagen den 14 december disputerade Kaung Myat Win med sin avhandling ”Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems.”

I sin forskning har Kaung Myat Win undersökt utsläppen från pelletseldning och kan konstatera att det är vid uppstarts- och stoppfaserna som de största utsläppen sker. Det gör att dagens testmetoder för miljömärkning av pelletspannor blir missvisande eftersom de i huvudsak fokuserar på mätningar vid själva driften. Dessutom fanns det mycket lite data från just uppstart och stopp från tidigare mätningar.

I sin studie har Kaung Myat Win jämfört olika typer av pelletspannor och mätt utsläppen i tre olika driftsfaser; uppstart, drift och nedsläckning. Driften mättes vid tre olika hastigheter och samtliga mätningar gjordes tre gånger. Utsläppen varierade i uppstartsfasen beroende på tändteknik, uppstartstid och typen av bränsle- och lufttillförsel. Utsläppen vid nedsläckning påverkades av fläktstyrningen och brännarens teknikval för rengöring. 

Kaung Myat Win kan påvisa att utsläppen av miljöfarliga ämnen i uppstarts- och stoppfaserna är riktigt höga. Så mycket som 80-95 procent av kolmonoxidutsläppen, 60-90 procent av kolväteutsläppen, 30-40 procent av partikelutsläppen och 10-20 procent av kväveoxidutsläppen sker då.  Genom att optimera driften för pelletspannor finns det en potential att minska utsläppen vid uppstartsfasen med så mycket som 85 procent.

Kaung Myat Win kommer att fortsätta forska i ämnet och då titta närmare på hur man kan designa pelletspannor för att optimera energianvändningen och minska utsläppen. 

Opponent Henrik Thunman, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, berättade att han tyckte avhandlingen var mycket intressant och att han var väl insatt i ämnet. Han hade nämligen själv tittat på just system för pelletseldning under 1990-talet.

Kaung Myat Win fick besvara en hel del frågor gällande de uträkningar han gjort och även förklara de olika funktionera på pelletspannor han byggt upp för sina studier. Henrik Thunman avslutade sin utfrågning med att ge beröm för det värde som avhandlingen kan komma att ha för utvecklingen av pelletspannor.

Betygsnämnden som skulle bedöma avhandlingen ställde några frågor. Bland annat om den pellets som använts i testerna var svenskt och om det fanns skillnader i kvalitet beroende på tillverkningsland. Kaung Myat Win svarade att de största skillnaderna berodde på vilket träslag som använts och om man använt sig av trä eller bark. Den viktigaste faktorn är dock att förvärmning ger en kortare uppstartstid och därmed mindre utsläpp.

Ytterligare ett konstaterande från juryn var varför man överhuvudtaget skulle använda sig av pelletspannor. Kanske skulle de bannlysas med tanke på vad som framkommit i studien?

Efter disputationsakten sammanträdde juryn i 15 minuter och kunde sedan meddela en glad Kaung Myat Win att hans disputation och avhandling godkändes. 

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad