Avslutningsdag för idrottstränarprogrammet

02 jun 2016 18:57
– Ni som har gått det här programmet har stor kunskap och är väl rustade för arbetslivet, sa Torbjörn ”Grycksbo-Expressen” Eriksson till studenterna när Idrottstränarutbildningen hade avslutningsdag.

Studenterna vid Idrottstränarprogrammet hade under torsdagen sin avslutning där de också fick redogöra för sina examensarbeten muntligt som ett komplement till den inskickade uppsatsen. Maria Gräfnings, en av de programansvariga, inledde avslutningsceremonin och skickade med en uppmaning till studenterna.

– Ta vara på den kunskap ni fått och de kontakter ni skapat här. Den här dagen är bara slutet på kapitel 1 – nu börjar resten av er idrottstränarkarriär. Följ hjärtat och gör det ni brinner för.

Före detta sprintern och numera idrottstränaren Torbjörn Eriksson har en gång i tiden själv gått idrottstränarprogrammet, dock med ett lite annat upplägg än dagens program.

– Jag vet att det är pirrigt att gå ut i arbetslivet men jag vet också att ni fått en bra utbildning och är väl rustade. Det är få tränare som har en akademisk bakgrund så ni har mycket att tillföra yrkeskåren.

Efter den inledande ceremonin var det dags för studenterna att göra sina muntliga presentationer. De var indelade i grupper om 4-5 studenter/studentpar som var och en fick två minuter på sig att presentera sitt examensarbete. Efter presentationerna fick lärare och besökare gå runt under 15 minuter och ställa ytterligare frågor.

Studenternas examensarbeten innehöll studier av många varierande ämnen. Bland annat om en böjd skidstav kan vara effektivare än en rak vid stakåkning, om koffein i form av tuggummi kan ha en prestationshöjande effekt på överkroppen och hur fitnessprofiler på Instagram speglar rådande kroppsideal. Emelie Magnusson och Marielle Bengtsson hade valt att studera hur specialidrottsförbund och dess ledare klarar av att inkludera barn och ungdomar med ADHD.

– Riksidrottsförbundet har tagit fram en värdegrund som heter ”Idrotten vill” som syftar till allas rätt att vara med, oavsett egen förmåga, berättar Emelie. Det finns 71 specialförbund inom riksidrottsförbundet och vi har valt att titta på lagidrotter beroende på att barn med ADHD ofta har problem med samarbete. Något som krävs i lagidrott. Den statistik vi fått fram är bland annat att sju av 10 ledare saknar ledarkurser och utbildningsmaterial om ADHD.

Besökarna fick under avslutningsdagen ta del av många intressanta studier och jag gissar att flertalet samlade på sig både nya kunskaper samt en och annan aha-upplevelse.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad