Högskolan Dalarna undervisar barnmorskor i Bangladesh

09 maj 2016 10:32
Högskolan Dalarna bedriver sedan flera år mastersutbildning för barnmorskor i Somalia. Nu erbjuds även utbildningen i Bangladesh i samarbete med UNFPA.

Globalt sett dör ca 303 000 kvinnor per år till följd av graviditetsrelaterade komplikationer och nära 3 miljoner barn under den första månaden i livet. Forskning visar att barn- och mödradödligheten sjunker radikalt där det finns kliniskt utbildade barnmorskor. 

Se Högskolans film om projektet Next Generation Learning Midwives - en masterutbildning i sexuell och reproduktiv hälsa.

Filmen är producerad av Emilia Henriksson.

 

 

 

Publicerad