Barnmorskor räddar livet på kvinnor i Uganda.

27 mar 2015 08:00
Osäkra aborter är en av de fem vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i fertil ålder. Ökad utbildning för barnmorskor i Uganda ger effekt och resultat – Resultatet av svensk forskning publiceras i tidskriften The Lancet.

Resultatet av ett forskningssamarbete mellan Marie Klingberg-Allvin, Högskolan Dalarna, Kristina Gemzell-Danielsson Karolinska Institutet och Josaphat Byamugisha, Makerere Universitetet i Uganda visar att barnmorskor lika säkert och effektivt som läkare kan behandla kvinnor med komplikationer efter illegal abort eller missfall. Följaktligen innebär resultatet att den höga statistiken för mödradödlighet i landet nu kan angripas. Forskningsrapporten finns publicerad hos den medicinska tidskriften The Lancet.

Globalt utförs ca 20 miljoner illegala aborter varje år. Följderna av dessa ofta osäkra aborter dödar årligen ca 50 000 kvinnor och blir därmed en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder. Målet med forskningsprojektet var att utvärdera effektiviteten och säkerheten av att barnmorskor använder misoprostol i behandlingen av ofullständig abort jämfört med läkare.

– Jämfört med läkarna är barnmorskorna betydligt fler och mer lättillgängliga för kvinnorna i Uganda, särskilt på landsbygden. Och forskningen visar att satsar man på att utbilda och involvera barnmorskorna i postabortvård så ökar man tillgängligheten till säker behandling och därmed kan riskerna för dödlighet minska, säger Marie Klingberg Allvin, barnmorska och docent vid Högskolan Dalarna. 

 

Forskning blir verklighet

Höga fertilitetstal, låg preventivmedels användning som leder till oplanerade graviditeter med efterföljande osäkra aborter är vanligt i Uganda. Den höga mödradödligheten i landet gör att projektet från start haft starkt stöd från både Hälsoministeriet och regeringen samt även involverat lokala forskare. Detta betyder att chanserna för att resultatet av forskningen kommer att användas är mycket goda.

– Att utbilda barnmorskorna även inom postabortvård och preventivmedelsrådgivning skulle betyda att vården förbättrades avsevärt och att tillgängligheten för kvinnor skulle öka. Användningen av medicinskt utbildad personal skulle också bli effektivare, vilket sammantaget skulle ha mycket positiva effekter för landets hälso- och sjukvårdssystem, avslutar Marie Klingberg Allvin.

Studien utgår från forskargruppen vid WHO centret vid Karolinska sjukhuset/Karolinska Institutet och bygger på gruppens forskning kring utveckling av medicinsk abort och åtgärder för att förhindra mödradödsfall och komplikationer till följd av osäkra aborter-en av de ledande orsakerna till mödradödsfall globalt sett. Behandlingen har utvecklats så att kvinnor själva kan administrera läkemedel och utvärdera behandlingen. Att detta fungerar lika väl som vid standardbehandling på sjukhus har nyligen visats i en europeisk randomiserad multicenterstudie publicerad i The Lancet: Comparison of treatment of incomplete abortion with misoprostol by physicians and midwives at district level in Uganda: a randomised controlled equivalence trial.