Bästa forskningspresentationen korad

15 mar 2017 19:08
Kan man beskriva sin forskning på bara tre minuter? Det var i alla fall vad 17 doktorander vid Högskolan Dalarna gav sig i kast med vid dagens tävling Bästa Forskningspresentationen.

För första gången anordnades en tävling vid Högskolan Dalarna där doktorander skulle presentera sitt forskningsprojekt på så kort tid som tre minuter, inför både en jury och publik. De tävlande blev bedömda i tre kategorier där de tre jurymedlemmarna representerade varsin. Juryn bestod av Patrik Pettersson, regissör vid Dalateatern som tittade på presentationsteknik och scennärvaro, Jens Runnberg, politisk debattör vid Dalarnas Tidningar som bedömde hur presentationen och ämnet hängde ihop och Kerstin Öhrn, professor och vicerektor vid Högskolan Dalarna bedömde beskrivningen av och syftet med själva forskningen.

Poängbedömning

Doktoranderna representerade fem av Högskolans sex forskningsprofiler och ämnena var vitt skilda, allt från Ikeas etablering till höghållfasta stål och vårdmiljöer. Presentationerna skedde på svenska eller engelska och det märktes att den knappa tiden var ett stressmoment. När de tre minuterna var till ända ljöd en signal, några av doktoranderna hann inte klart i tid och blev därmed lite abrupt avbrutna. Efter varje framträdande visade juryn upp sina poäng – ungefär som vid vissa populära TV-program – och doktoranden fick direkt feedback på sitt framträdande och vad som avgjorde poängsättningen.

Somayeh Aghanavesi bäst

När alla 17 doktorander avslutat sina presentationer drog sig juryn tillbaka för att räkna ut vem som var bäst. Inte bara äran stod på spel, även prispengar till ettan, tvåan och trean låg i potten. Flera av doktoranderna fick samma höga poäng och efter en stunds överläggning hade juryn enats om ordningen på pristagarna. Förstapriset på 10 000 kr i forskarbidrag gick till Somayeh Aghanavesi för sin presentation ”Sensor-based Parkinson´s disease symptom assessment”, andra pris och 8 000 kr gick till Anna Anåker för presentationen ”Vårdmiljöer för strokevård” och tredje pris på 5 000 kr fick Therese Friberg för sin presentation ”Talet om den svaga eleven – en forskningsplan”.

– Alla doktorander har gjort fantastiska presentationer och vi har fått lära oss en hel del om vilken bra forskning som pågår här på högskolan, sa Kerstin Öhrn avslutningsvis.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad