Bättre möjligheter till säkra arbetsplatser

08 apr 2016 08:00
I arbete med kemiska ämnen t ex färger, limmer och rengöringsmedel men också bearbetning av trä och olika stenmaterial finns risk för att inandas luftföroreningar som bildas eller att ämnen tas upp via huden.

För att säkra arbetet med dessa ämnen förutsätts att riskanalyser genomförs och att resultaten följs upp med effektiva åtgärder. Sådana riskanalyser kan många gånger vara tidskrävande och kostsamma.

Högskolan Dalarna har nu i samarbete med det holländska företaget Cosanta, tagit fram en svensk version av det webbaserade riskanalysverktyget Stoffenmanager® för att identifiera potentiella risker på arbetsplatser utan att det går ut över kvaliteten på riskanalysen. För att ge information om risker och för att följa upp med effektiva åtgärder finns även Stoffenmanager® hanterings- och skyddsinstruktioner tillgängliga på svenska.

- Genom att använda Stoffenmanager® blir hjälp för hanteringen komplexa ämnen tillgängligt för användarna. Eftersom Stoffenmanager® är accepterat i den europiska kemikalielagstiftningen (REACH), ser vi en betydande ökning av användare från olika europeiska länder, säger Cosantas VD, Albert Hollander. 

- Vi ser en ökande medvetenhet kring riskerna med kemiska ämnen. Därför gör alltfler företag ett strategiskt val genom att arbeta med Stoffenmanager®. Stoffenmanager® är intressant inom EU som en följd av den europeiska kemikalielagstiftningen. Verktyget stöds internationellt av nationella statliga organisationer som Arbetshälsoinstitutet i Finland och organisationen för arbetsskadeförsäkring IFA i Tyskland, fortsätter Albert Hollander.

Stoffenmanager® som nu finns på fem språk kommer att presenteras vid arbets- och miljömedicinska konferensen på Conventum i Örebro den 13 april.

Publicerad