Besök från Klaipeda University, Lithuania

19 maj 2016 16:31
Torsdagen den 19 maj besöktes Högskolan Dalarna av Alona Rauckienė-Michaelsson, Director of The Health Research and Innovation Center, Klaipeda University, Lithuania.

Under besöket, som var arrangerat av Erasmus, utbyttes erfarenheter och flertalet av Högskolans forskare informerade om den forskning som bedrivs på Högskolan Dalarnas forskningscentra KIPS och ReCALL.

Publicerad