Besök vid partneruniversitet i Kina och Taiwan

26 aug 2015 14:27
I juni besökte personal från Högskolan Dalarna partneruniversiteten Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE), Nanchang och Guangxi Normal University i Guilin, Kina samt Wenzao Ursuline University of Language, Taiwan.

Dessutom genomfördes besök vid flera potentiella partneruniversitet, bland annat Tunghai University i Taiwan. 

På plats i Kina fanns Anders Forsman, Pär Eriksson och William Song från Högskolan Dalarna för att tillsammans med studenter från Borlänge medverka i en sommarkurs vid JUFE.  

Wenzao Ursuline University of Language, Taiwan besöktes för första gången och tillfälle fanns att träffa Högskolan Dalarnas utbytesstudenter.

Under besöken diskuterades praktiska frågor såsom kursutbud, nätbaserade kurser och andra typer av samarbete.

Under hösten kommer rektor för Guangxi Normal University att besöka Högskolan Dalarna.

Publicerad