Beställd utbildning räddar samarbete med norskt lärosäte

01 mar 2013 11:06

Johan Nordin demonstrerar ljudmixning
Tidigare student, nu anställd. Johan Nordin går igenom funktionerna i ett helt nytt ljudmixningsrum i Mediehuset, där studenterna ska lägga sista handen på sina examensarbeten i slutet av terminen.

Taket för hur många studenter som Högskolan Dalarna fick ta in hade nåtts. För att kunna fortsätta det samarbete som pågått sedan 2011 med Ljud- och musikproduktionsämnet bestämde sig Högskolan i norska Hedmark då för att beställa samma utbildning.

Det är tredje kullen studenter från Høgskolan i Hedmark, campus Rena, som vårterminen 2013 studerar tillsammans med studenter på Högskolan Dalarnas Ljud- och musikproduktionsprogram. Samarbetet mellan högskolornas kandidatprogram i Musikproduktion startade genom projektet Innovation Music Network (IMN). Projektet har medverkat till utveckling av musikindustrin i regionen Inre Skandinavien i samverkan mellan högskola/universitet, näringsliv och folkbildning.

Ljud- och musikproduktionsämnet utbildar nu de norska studenterna som beställd utbildning. Professor Gunnar Ternhag och forskarstuderande Sören Johansson är mycket glada över att samarbetet mellan högskolorna fortsätter.

– Det berikar utbildningen i stort att de norska studenterna kommer hit, norska studenter är bättre på music management och kan dela med sig av de kunskaperna till våra studenter. Här får de i sin tur träna mer på ljud- och musikproduktion. Våra studenter har även möjlighet att läsa kurser på Högskolan i Hedmark, säger Sören Johansson.

En annan fördel är att Högskolan kunnat anställa alumnen Johan Nordin som lärare. En anställning som behövdes i och med den utökade andelen studenter.

– Den här akademin har aldrig haft så omfattande beställd utbildning och vi är väldigt glada över avtalet med Hedmark. Beställd utbildning ger oss möjlighet att ge utbildning som vi annars inte kunnat ge, säger Elin Holmsten, chef för akademin Språk och medier.

Nu ser samarbetet ut att fortsätta ett bra tag framöver. Högskolan Dalarna har skrivit ett avtal på tre år för att förse studenterna från Høgskolan i Hedmark med den här typen av utbildning.

Fakta beställd utbildning

En beställd utbildning är en betald utbildning som kan ges av ett lärosäte till ett annat. Ett lärosäte kan även ge uppdragsutbildning, med skillnaden att beställaren är ett företag eller annan extern organisation.

Johan Nordin demonstrerar ljudmixning
Johan Nordin använder sin mobiltelefon för att streama bild till en stor monitor i samma rum och på så sätt göra små knappar, reglage och funktioner synligare.

Publicerad