Bilden som kunskapskälla

03 jun 2014 17:46
Ulrika Boström var den fjärde yrkesverksamma läraren som lade fram sin licentiatavhandling. Opponent var Fil Dr Kenneth Nordgren, Karlstads universitet och nu handlade det om bildens betydelse som kunskapskälla i historieundervisning

Hur förstår gymnasieelever historia tolkad genom bilder? Det var den grundläggande frågan som Ulrika Boström, gymnasielärare i svenska och historia vid Midsommarkransens gymnasium i Stockholm, ställde sig och som behandlas i hennes avhandling ”När man kollar på bilden tänker man så här.”

Ulrika Boström hoppades att bilder skulle kunna ge ökad inlevelse hos eleverna som i sin tur kunde leda till att öka deras intresse för historia och stärka deras inlevelseförmåga. I undersökningen lät hon 29 gymnasieelever reflektera utifrån 34 bilder med olika teman från olika historieböcker. 

Om man känner till bildens historiska sammanhang, påverkar det den moraliska och känslomässiga upplevelsen av bilden? Hennes resultat lutade åt att elever med färre antal studietimmar i historia i bagaget oftare reflekterar utifrån ett moraliskt perspektiv om rättvisa kring historiska ämnen.

Efter en till synes lång väntan fick Ulrika Boström så sitt efterlängtade godkännande och kunde lättad ta emot allas hyllningar.

– Det var två timmar av hårt utfrågande, många svåra frågor och mycket att ta ställning till. Jag fick rannsaka mig själv och min egen metod. Det var tufft! 

Hon är glad över att hon gav sig in i forskarskolan:

– Det väcktes hela tiden nya frågor när jag höll på med det här arbetet som jag vill ha svar på. Som det ser ut nu kommer jag att gå tillbaka till mitt jobb men någon typ av undersökning kommer jag säkert att göra i fortsättningen. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har ett nätverk med alla lärare som tagit en Fil. lic. och de uppmuntrar oss att dra igång egna forskningsprojekt. Jag vill gärna hålla igång detta och dra nytta av mina nyvunna erfarenheter.

Text och bild: Agneta Barle

Publicerad