Boklansering om samproduktionens retorik och praktik

22 mar 2016 12:12
Under april lanseras boken ”Samproduktionens retorik och praktik – inom området hälsa och välfärd” där Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna är en av redaktörerna.

Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Likväl råder oenighet om vad begreppet står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. En vidare syn innefattar även samverkan med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. I denna bok visar vi hur samproduktion kan gestalta sig när högskolor och universitet samverkar med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. Från högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang hämtas exempel som diskuteras och problematiseras. Samproduktionens utmaningar och möjligheter belyses, liksom vilka överväganden forskare och lärare ställs inför i detta arbete.

Författarna är verksamma inom en rad ämnesdiscipliner vid lärosäten i Sverige och utomlands.

Författare: Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid Mälardalens högskola, Per Tillgren, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola samt Gunnel Östlund, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola.

Publicerad