Brister i studenters uppsatser i företagsekonomi

16 maj 2012 14:01
Högskoleverkets genomgång av kvaliteten i universitetens och högskolornas alla ämnen har nu nått fram till företagsekonomi.

Verkets expertgrupper har granskat kvaliteten i slumpmässigt utvalda studentarbeten i ämnet från 26 lärosäten och funnit brister hos 13 av dessa.

Högskolan Dalarna har fått examenstillståndet ifrågasatt för kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi. Bland de lärosäten som också fått ifrågasättanden finns universiteten i Lund, Göteborg och Uppsala förutom Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Lärosätena får nu ett år på sig att rätta till bristerna.

När det gäller magisterexamen har Högskolans studentarbeten fått betyget "Hög kvalitet" av Högskoleverket i fem av sex granskade aspekter. För kandidatexamen har Högskoleverket funnit brister vad gäller tre av fem granskade områden i studentarbeten. För två av dessa tre anges att utfallet inte är entydigt och att det enligt Högskoleverket "framkommer inget som tyder på väsentliga brister i utbildningens innehåll, uppläggning och former för examination".

– Vi har definitivt en hemläxa att göra när det gäller att sätta ribban för godkänt på rätt nivå. Högskoleverket har inget att invända mot struktur eller innehåll i våra utbildningar i företagsekonomi – men vi har tydligen i ett flertal fall varit för generösa i våra bedömningar av studenters examensarbeten, säger rektor Marita Hilliges. Tillsammans med lärare och studenter sätter vi nu igång ett kvalitetsutvecklingsarbete som gör att inga ifrågasättanden kvarstår när vi granskas igen om ett år.

Publicerad