DN: ”Akutvården måste klara också sköra åldringar”

07 jan 2014 08:58
Akutvården behöver anpassas för att möta behov från äldre. Det skriver nio läkare och forskare, bland annat Anna Ehrenberg, professor vid Högskolan Dalarna, i dag på DN Debatt.

Många äldre åker in och ut på akutavdelningarna utan att få den medicinska bedömning de behöver med sina komplexa behov. För många leder det till en ond cirkel av lidande, skriver de nio läkarna och forskarna. De har deltagit i ett projekt vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har granskat den samlade forskningen på området.

Anna Ehrenberg är professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och medförfattare till debattinlägget. Hon har också varit med att ta fram den SBU-rapport som inlägget grundar sig på.    

Inlägget uppmärksammades även i Ekot och i lokala radiostationer, bland annat Radio Dalarna.