DT: Tahas forskning förbättrar vården

12 sep 2014 08:51
I våras disputerade Taha Khan, doktorand i datavetenskap vid Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola, på en avhandling om datorstödd distansbehandling av Parkinsonpatienter. En lösning som minskar antalet läkarbesök och effektiviserar medicineringen.

Tillsammans med sina kollegor i ämnet datateknik på Högskolan Dalarna har Khan i fyra års tid jobbat med att ta fram tekniska applikationer som gör det möjligt för vårdpersonal att på distans bedöma symptom hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Läs mer på: dt.se

Publicerad