Dalaingenjör 2022 – en målmedveten framtidssatsning

22 dec 2014 20:14
Framtidsmuseet i samverkan med Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Triple Steelix och ett tjugotal teknikföretag startat det femåriga projektet ”Dalaingenjör 2022”.

Det kommer att behövas många ingenjörer i regionen i framtiden. Men det finns inte tillräckligt många med rätt kompetens och det kommer att bli ännu svårare framöver om ingenting görs. 

Under fem år kommer man att peppa och vägleda hundra ungdomar från årskurs 8 till och med gymnasiet som har lust att satsa på en teknisk/naturvetenskaplig utbildning. Detta kommer att ske genom olika aktiviteter: Den årliga Teknikmässan, en temabaserad sommarskola, besök på gymnasieskolor med naturvetenskaplig/teknisk inriktning, sommarjobb för blivande studenter, studiebesök och praktik på företag och mycket annat.

Runt 2019-2020 ska flera av dessa elever vara redo att välja en teknisk eller naturvetenskaplig ingenjörsutbildning. Och tre år senare har de skaffat sig just den kompetens som regionens teknikrelaterade företag ropar efter och som leder till jobb.

Företagen har börjat inse hur viktigt det är att ta hand om dem som vill utbilda sig och stanna kvar i regionen. Det gäller att på alla sätt stödja dem som gillar teknik och naturvetenskap och visa dem att de har en framtid i Dalarna. Projektet Dalaingenjör 2022 vänder sig till skolungdomar i hela länet. 

En sak är säker. De hundra eleverna som bestämmer sig för att delta i projektet får världens möjlighet att växa under resans gång skriver Triple Steelix i sitt pressmeddelande. 

Publicerad