Dalarnas studievägledare samlades för Högskoledag

10 feb 2016 18:03
Under onsdagen samlades studievägledare från hela länet i Tenoren, Borlänge. Dagen bjöd på information om Högskolan Dalarna och det utbildningsutbud som erbjuds, men också möjlighet att träffa kollegor.

Rektor inledde dagen med att hälsa välkommen och informera om Högskolan Dalarnas vision ”Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle”.

– Vi tycker det är viktigt att våra utbildningar skapas tillsammans med näringslivet. Vi kallar det för samskapande, vi samskapar utbildning och forskning. Detta är något vi vill fortsätta att utveckla, sa Marita Hilliges rektor vid Högskolan Dalarna.

– Studenterna ska veta, att den utbildning de genomför på Högskolan Dalarna har skapats tillsammans med framtida arbetsgivare och de krav som ställs på arbetsmarknaden. Vårt mål är att alla våra utbildningar i framtiden ska ha en verksamhetsförlagd del som genomförs tillsammans med näringslivet. Våra utbildningar är ”up-to-date”, fortsatte Marita.  

För nästa punkt i programmet stod professor Lars Pettersson, Högskolan Dalarna med sin presentation av forskningsprojektet ”Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960”. Presentationen av den tidiga folkskolans pedagogik lockade till många skratt. Lars visade även på hur lärarens status och rekryteringen till lärarutbildningen förändrats och sjunkit under åren.

Under rubriken ”Nytt & förändrat” informerade Patrik Kenger om de ingenjörsutbildningar som erbjuds och förändrats vid Högskolan Dalarna. Ingenjörsutbildningarna har tillsammans med industrin genomgått omfattande uppdatering och förändringar för att utformas så att de passa dagens krav. 

Pia Wallén informerade om den satsning som genomförs med samverkansinlärning. En kunskapsöverföring mellan en student som klarat en svår och komplicerad kurs till en student i lägre årskurs som nyligen påbörjat den aktuella kursen.

Eftermiddagen fortsatte med Kerstin Erlandsson som berättade om den utbildning som Högskolan Dalarna bedriver för barnmorskor i Somaliland och snart också i Bangladesh.

Dagen avslutades med information om Teknikerjakten och rundvandring på Campus Borlänge.  

Publicerad