Det finns kraft i hoppet om fred

10 maj 2016 20:37
Kan det äntligen bli fred i Colombia, efter 60 år av krig och konflikter? Liam Girmarland, själv flykting från Colombia, berättade under en öppen föreläsning om den fredsprocess som nu inletts mellan regeringen och FARC-gerillan.

Föreläsningen inleddes med musik, Nina Simon sjöng Feeling Good och publiken uppmanades att hänga med i takten, röra sig till musiken och slappna av.

– Vänd dig om mot personen bredvid, sa Liam Girmarland. Krama den personen!

Publiken som bänkat sig i biblioteket på Campus Falun både dansade och kramades. En bättre öppning på en föreläsning om fred kan man nog inte tänka sig.

Medföreläsare var Maria Deldén, doktorand vid Högskolan Dalarna, som också översatte Liams del av föreläsningen som hölls på hans modersmål spanska.

– Vad är Colombia för dig, frågade hon ut i publiken, samtidigt som bilder på dansande människor, vacker natur och öppet hav visades på skärmen. Är det salsa, kaffe och vacker konst? Eller naturrikedomar och lockande stränder? Eller är det kanske dessa svarta siffror som vittnar om landets konflikter – att 220 000 personer mist livet, att 50 000 personer är försvunna och att nästan en halv miljon flytt? 

Liam Girmarland var själv en gång militär och en del av våldet i Colombia och kom till Sverige som politisk flykting. I Colombia grundade han tillsammans med ytterligare sex personer föreningen AJOVEC, Föreningen för unga i förändring. Av dessa personer är det bara Liam som är i livet idag. 

– Sverige har förändrat mig, jag är oerhört tacksam för det. Här har jag lärt mig att kommunicera utan våld. Jag är en person som levt nära döden men som också kan uppskatta livet.

Liam berättar intensivt och passionerat, med stora gester. Han har svårt att vara tyst så pass länge att Maria hinner översätta. Han vill verkligen att publiken ska förstå och känna hans hemland.

De flesta i Colombia är födda in i konflikter eftersom de pågått sedan 1940-talet. Många kan inte resa runt i sitt eget land. Olika grupperingar tar till vapen, nya grupperingar bildas som ska motverka de som redan finns. Alla tycker att sina handlingar är legitima utifrån deras syn på saken. Men nu börjar man se en ny rörelse, det berättas historier om modiga människor som valt att kämpa utan våld.

Just nu pågår fredsförhandlingar mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan. Något som är unikt är att även konfliktens offer finns med under förhandlingarna. De får möjlighet att berätta om sina dödade familjer och hur de lyckas leva vidare.

– Vi har varit med om fredsprocesser förut, sa Liam. För att den här ska fungera måste alla involveras, allas berättelser bli lyssnade till. Om man stänger ute de som tar till våld och inte ser människan bakom så riskerar de att kedjas fast i våldets mekanismer. När den sista gerillan i Colombia lägger ner vapnen så är det slut på det kalla kriget, den ideologi som alla gerillarörelser uppstått ur. Just nu händer det något i mitt hemland som är unikt.

Avslutningsvis visas en bild på Liam som samtalar med en polis under en resa till Colombia som han nyligen genomförde tillsammans med bland annat Maria Deldén.

– Det här är ett bevis på försoning, sa Maria. Liam samtalar med den polis som en gång torterade honom när han blev falskt anklagad för samröre med gerillan. Han berättade sin historia och sökte även ett samarbete mellan polisen och AJOVEC, det var oerhört starkt.

– Förändringen finns i en själv, fortsatte Liam. Jag hade kunnat gå en annan väg men jag är trött på våldet. Jag vill kunna återvända till mitt land utan att riskera livet. Därför är samarbete, både med organisationer i Colombia och med andra länder, oerhört viktigt. Stöd till utbildning är viktigt för att kunna fortsätta vägen mot försoning. Jag fick två saker i mina händer, ett vapen och en bok. Jag valde boken. Det finns kraft i hoppet om fred. 

Fotnot: I ljusgården, Campus Falun, finns en konstutställning med tavlor målade av personer från AJOVEC.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad