Discovery Channel på plats för att uppmärksamma Högskolan Dalarnas studenters världsrekord

20 jul 2016 08:00
Torsdagen den 21 juli finns Discovery Channel på plats med ett film-team från Kanada för att uppmärksamma Högskolan Dalarnas studentprojekt Eximus 1 för tv-programmet Daily Planet.

Eximus som tidigare fått stor uppmärksamhet både i nationell och internationell media är det mest energieffektivaste fordonet för persontransporter som någonsin tillverkats och innehar dessutom världsrekord. Energianvändningen är 0,84 Wh/person-km och omräknat till bensin är förbrukningen mindre än en milliliter för att transportera en person en mil. 

Fordonet har tillverkats av Högskolan Dalarnas ingenjörsstudenter från åk 2 på ingenjörsprogrammen i energi-, maskin- och materialteknik samt industriell ekonomi och är ett studentprojekt som pågått under 15 vekor och bedrivits vid sidan om studierna.

Högskolan kommer att presentera Eximus i Högskolan Dalarnas maskinlaboratorium på campus Borlänge och farkosten kommer att köra på bangården. 

Publicerad