Effekter på lokalt näringsliv när Ikea etablerar

06 mar 2015 14:46
I Helena Nilssons licentiatuppsats kan man läsa att en Ikea-etablering får effekter på såväl nettoomsättning som sysselsättning i den redan existerande handeln.

Många kommuner står på kö för att denna globala jätte ska välja just dem som sin nästa etableringsort. Men det finns både vinnare och förlorare.

Idag försvarade Helena Nilsson sin licentiatuppsats ”The impact of big-boxes on local retail: What happens when Ikea comes to town? Opponent var Mikael Svensson, ekonomiprofessor vid Örebro Universitet.

Mikael Svensson inledde med att visa ett tidningsurklipp från 2007 då Ikea etablerade sig i Karlstad: ”Ingen betydelse av Ikeas etablering kan mätas”. Helena Nilsson licentiatuppsats visar något helt annat.

Ikea är ett intressant fenomen. Varuhuset har blivit en av världens största detaljhandelskedja med 345 varuhus i 42 länder, varav 19 av dem i Sverige. Helena Nilsson uppsats är indelad i två studier; den första som visar hur intäkter och sysselsättning påverkas på kommunnivå i några utvalda kommuner där Ikea etablerat sig mellan åren 2000-2011. Av den kan man dra slutsatsen att en Ikea-etablering leder till en ökning av sällanköpsvaruhandelns omsättning med 20 procent och att sysselsättningen ökar med 17 procent. Däremot var effekterna i närliggande kommuner ytterst små. 

I den andra studien har Helena Nilsson tittat på vilken effekt etableringen har på den redan existerande sällanköpshandeln. Där kan man dra slutsatsen att de som ligger i direkt närhet till Ikea-varuhuset (0-1 km avstånd) får ta del av en överspillseffekt. Där ökar nämligen intäkterna markant. Dock avtar den positiva inverkan ganska snabbt ju längre ifrån Ikea man kommer. I kommunernas stadskärnor, ”city center”, kan man inte se några statistiskt säkerställda effekter över huvud taget. Antal sysselsatta ökar däremot inte alls hos andra detaljhandlare, oavsett om man ligger nära Ikea eller inte.

Något att ta med i beaktande är dock att Ikea inte väljer etableringsort på måfå. De väljer starka kommuner som är på frammarsch, möjligen skulle sysselsättning och intäkter öka där ändå till viss del. Många kommuner gör också betydande ekonomiska satsningar för att få till stånd en etablering. Är etableringens effekter värd pengarna? Och skulle Ikea etablerat sig ändå, utan ekonomiskt stöd från kommunerna?

En fråga från opponenten var när man kan mäta effekter från Ikeas etableringar. Syns de direkt eller till och med i förväg? Helena svarar att vissa effekter syns redan när en etablering är känd. Många andra detaljhandlare vill etablera sig i varuhusets närhet och det blir ett positivt affärsklimat i kommunen. Detta är dock inte statistiskt säkerställt.

En fråga från publiken var om man kunde se någon effekt där ett Ikea-varuhus stängt och om effekterna i så fall var direkta? Helena svarar att det bara hänt på ett ställe i Sverige så det fanns för lite data att tillgå. Annars hade en sådan jämförelse varit klart intressant.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad