En djupdykning i vårt historiska medvetande

02 jun 2014 15:23
2-3 juni hålls fyra licentiatseminarier på Högskolan Dalarna. Alla fyra forskarna deltar i en forskarskola om historiska medier, i samarbete med Umeå universitet.

Först ut att försvara sin avhandling var Robert Thorp. Han har fördjupat sig i historiemedvetandebegreppet. Vad finns det för olika synsätt på det här begreppet inom forskningen? Hur utvecklar man ett historiemedvetande och hur påverkar det vår syn på historien? Det är några av de frågor som Robert Thorp ställt sig och som diskuterades på seminariet. Opponent var Harry Haue, prof. Emeritus vid Syddansk Universitet i Danmark.

– Din forskning är innovativ och originell, ett bra bidrag till forskningen, sammanfattade Harry Haue.

Efter att betygsnämnden sammanträtt och gett sitt godkännande skålades och gratulerades det i högskolans bibliotek.

– Det är skönt att ha det här gjort, men jag ser fram emot att fortsätta två år till, sade Robert Thorp.

Han tyckte samtalet på seminariet var en positiv erfarenhet som gav viktiga tankar inför det fortsatta arbetet. 

Publicerad