En heldag med stål i fokus

10 jun 2013 15:15
Vid en heldag på Haganäs presenterades nyligen nio av de forskningsprojekt som pågår inom Stålindustrins forskarskola. Doktorandprojektens presentationer gav olika infallsvinklar på stålforskning.

Doktoranddag Haganäs
Doktoranddagen genomfördes på Haganäs utanför Borlänge.

Stålindustrins forskarskola vid Högskolan Dalarna arrangerade i slutet av maj en doktoranddag på Haganäs utanför Borlänge. Representanter för Högskolan respektive stålindustrin fanns på plats.

Eftersom Högskolan Dalarna saknar forskarutbildningsrätt, har doktoranderna sina huvudhandledare vid Uppsala universitet, KTH eller Luleå Tekniska Högskola, där de senare kommer att disputera. En av övriga handledare är Lars Troive, adjungerad professor vid Högskolan Dalarna, som inledningsvis berättade om sin verksamhet vid SSAB EMEA.

– Det är mycket på gång på utvecklingsfronten inom härdning av stål och enorma investeringar har genomförts på SSAB. Vi tillverkar martensitiska, det vill säga mycket hårda, material och går från mycket tunt till mycket tjockt material inom härdat stål, förklarade Lars Troive.

Ökar livslängd på containers

Han berättade att man genom att använda en speciell sorts stål kan minska svets av höghållfast material i containers med 54 procent. Det ger containern tre gånger så lång livstid och minskar såväl transportkostnader som övrig ekonomi.

Doktorandprojektens presentationer gav olika infallsvinklar på stålforskning. Emil Gustavsson har exempelvis utvecklat en experimentell metod för studier av klippning i stålplåt. Han har bland annat identifierat viktiga klippningsparametrar och studerat deras inverkan på klippkrafterna och den klippta plåtens kantgeometri.

Jessica Gyhlesten Backs projekt handlar om simulering av spänningar och deformationer i härdad tunnplåt, där målet är att utveckla en validerad simuleringsmodell. Hon har identifierat olika arbetssteg för att förbättra processerna vid varm- respektive kallvalsning.

Krav på kvalitet och lägre kostnad

Under doktoranddagen kunde åhörarna bland annat även lyssna till Malin Hallberg, vice President vid Suzuki Garphyttan, som gav en presentation av de olika stegen vid tillverkningen av ventilfjädrar för bilindustrin. Hon menade att ett krav från kunderna är bättre kvalitet hos fjädertråden och lägre kostnader.

För doktoranden Maria Nilssons projekt är syftet att öka förståelsen för vad som påverkar fjädertrådens spinningsegenskaper vid själva spinningen. Hon har även undersökt oxideringsprocesser.

– Det är tre faktorer som påverkar de olika processtegen vid fjädertillverkning. Förutom trådytan även oxiders egenskaper och ytstruktur samt de verktyg som används. Jag studerar bland annat om olika slags beläggning kan hjälpa mot verktygsslitage, förklarade Maria.

Extremt tryck

I samband med skärande bearbetning av stål utsätts det skärande verktyget för extremt högt kontakttryck och temperaturer upp till tusen grader celcius, vilket ställer mycket höga krav på verktygsmaterialet. Syftet med Susanne Sveens projekt är bland annat en ökad förståelse av de mekanismer som styr nötningen av obelagda och belagda PCBN-verktyg. PCBN är ett konstgjort kompositmaterial som gör det möjligt att bearbeta härdade stål. Hon gör även så kallade vidhäftningstester.

– Skärtester visar bland annat att de nötta skären är täckta av ett påkletat lager av oxiderat arbetsmaterial, berättade Susanne Sveen.

Stålindustrins förväntningar

Doktoranddagen avslutades med en debatt som leddes av Lennart Westman från Stålindustrins forskarskola under rubriken stålindustrins förväntningar på och erfarenheter av forskarskolan. Stålindustrins forskarskola startades 2011 och är idag Högskolans näst största projekt.

Några av de kommentarer som framfördes vid debatten var att företagen via forskarskolan får tillgång till instrumentering och analys och att de svarar för en långsiktighet genom att påverka hela utbildningen. Doktoranderna å sin sida bidrar inte minst med nya idéer till industrin, menade man också. Utöver dagens elva doktorander är fyra nya på gång in i forskarskolan.

Publicerad
Text:
Eva Cederquist
Foto:
Eva Cederquist