En inspirerande dag för studenter och yrkesverksamma inom vård och omsorg

13 jan 2016 15:57
Ett digert program med kortseminarier, utställare och tillfälle för mingel bjöd Högskolans marknadsdag för studenter och yrkesverksamma inom vård och omsorg på.

Många stolta studenter tog tillfället i akt att presentera sina examensarbeten. Med andra ord ett utmärkt tillfälle för studenter, forskare och arbetsgivare att mötas och knyta värdefulla kontakter.

Dagen inleddes med en kort välkomstpresentation av Inger Santesson, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

– Att få till sådana här möten mellan studenter, forskare och yrkesverksamma är fantastiskt och ett intressant och inspirerande sätt att koppla ihop teori och praktik. Det bygger broar inför framtiden. 

Under den inledande presentationen berättade Loretta Qvarnström, avdelningschef på Högskolan Dalarna, om hur Högskolan Dalarna försöker bidra med anledning av den rådande flyktingsituationen.

– Bland annat kommer vi att erbjuda något vi kallar utbildningsmentor som både ska stötta akademiker att snabbare komma in på relevant arbetsmarknad och även vara ett stöd för ungdomar så att de fortsätter studera.

Flera olika avdelningar inom sjukvården, kommuner, landstinget och vårdförbundet passade på att medverka som utställare. En av dem var Kardiologen i Falun, som hade med sig en docka som man kunde testa att göra hjärtmassage på. Det visade sig vara svårare än väntat att trycka lagom hårt och med rätt intensitet.

– Vi är här för att knyta nya kontakter och visa upp vår verksamhet, berättar Christina Hedman. På Kardiologiska kliniken här i Falun är vi 125 fast anställda och har 30 vårdplatser. Varje månad har vi ett flöde av 450 patienter. Vi kan erbjuda en intressant arbetsplats.

Ytterligare en vårdavdelning som visar upp sig med hjälp av en docka är intensivvårdsavdelningen. Dockan är kopplad till en respirator och verkar vara allvarligt sjuk.

– Vi är här för att rekrytera personal, säger Ida Haanaes. För att kunna jobba hos oss måste man först utbilda sig till sjuksköterska och efter att ha arbetat några år, vidareutbilda sig under ytterligare ett år. Det finns såklart chans för studenter att vara hos oss under sin praktik och lära känna verksamheten.

Psykiatriska kliniken vid Säters sjukhus är också en aktör som söker arbetskraft.

– Det som är speciellt hos oss är ju att de flesta patienterna är dömda till vård, säger Tom Fellman. Vi tar också hand om särskilt vårdkrävande patienter som allmänna sjukvården inte klarar av. Vi ser gärna att sköterskor och skötare som söker sig till oss har en vidareutbildning inom psykologi.

Hela dagen pågick en mängd parallella seminarier i flera föreläsningssalar. Studenter presenterade sina examensuppsatser och forskare redogjorde för aktuella forskningsprojekt. Många passade på att ta tillfället i akt att lära sig något nytt, de flesta stolarna i föreläsningssalarna var upptagna. FoU-marknaden är sannerligen en uppskattad aktivitet.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad