Energirenovering där boende bor kvar testas

14 jan 2016 13:45
På Tjärna Ängar ska ett allmännyttans flerbostadshus genomgå en energieffektiv renovering som ett forskningsprojekt hos Högskolan Dalarna.

I dagens dt.se presenteras ett av Högskolan Dalarnas forskningsprojekt som tillsammans med olika partners ska leda och testa metoder för att kostnads- och energieffektivt renovera hyreshus utan att evakuera de boende. 

– När fastighetsägaren slipper evakueringskostnader för boende så begränsar vi kostnaden för hela renoveringen rejält. En särskild utmaning är där många är utlandsfödda, säger projektledare senior professor i energieffektivt byggande Martin Bergdahl till dt.se.

Läs tidigare reprotage på du.se "Energirenovering med de boende kvar i nytt forskningsprojekt"

Se artikel på dt.se

Publicerad