Erik Westholm i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling

31 aug 2015 11:37
Erik Westholm, professor vid Högskolan Dalarna och Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer att ingå i ett nytt vetenskapligt råd när regeringen kopplar samman akademi och politik i sitt framtidsarbete.

Det vetenskapliga rådet ska i första hand bidra med underlag till de sju ministrarna i regeringens framtidsråd.

Tolv framstående forskare kommer att ingå i det vetenskapliga rådet, under ledning av Chalmers avgående rektor Karin Markides. Tanken är att forskarna ska ge råd till regeringen för en grön omställning med fokus på ekonomi och miljö- och klimatarbetet. Innovationsfrågorna är av stor betydelse, exempelvis inom framställning av material på hållbart sätt och omställningen inom energisektorn.

Arbetet i regeringens framtidsråd leds av framtidsminister Kristina Persson. Ledamöterna i Framtidsrådet är också Stefan Löfven, statsminister (S), Anna Johansson, infrastrukturminister (S), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Helene Hellmark-Knutsson, forskningsminister (S), Åsa Romson, miljöminister (MP) och Per Bolund, finansmarknadsminister (MP).

En huvuduppgift för det vetenskapliga rådet är att utvärdera och implementera slutsatserna från Kristina Perssons tre expertgrupper: Grön omställning, Arbetet i framtiden och Global samverkan.

− Politiken måste bli bättre på att ta del av de framsteg som görs inom akademin, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, i ett pressmeddelande.

– Jag är mycket glad att regeringen nu samlar framstående forskare som kan bidra till en tydligare koppling mellan politik och akademi, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Publicerad