Estetiska lärprocesser och estetiken i skolan

09 feb 2015 12:21
Under torsdagen föreläste Ulla Wiklund på Högskolan Dalarna för närmare 200 verksamma lärare främst i förskoleklass samt studerande på förskollärar- och lärarprogrammet.

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla har också varit barnartist och skrivit egna sånger sen hon var 10 år, bland annat var det hon som sjöng signaturen till Fablernas värld.

Det blev både skratt och eftertänksamma reflektioner i salen när Ulla berättade episoder från sin barndom och observationer hon gjort i olika verksamheter.

Läs mer på: pedagogdalarna.se

Publicerad