European Heart Journal: Improved outcome in Sweden after out-of-hospital cardiac arrest and possible association with improvements in every link in the chain of survival

19 jun 2014 09:16

Annelie Strömsöe vid Högskolan Dalarna disputerade i maj 2013 med avhandlingen  ”Cardiopulmonary resuscitation in Sweden – yesterday, today and tomorrow”. 

Artikeln i European Heart Journal som den sista artikeln från avhandlingen handlar om patienter som behandlats för hjärtstopp utanför sjukhus i Sveriges samtliga län.